Gastheren en gastvrouwen

Zoekt u alerte gastheren- en vrouwen? Prefense beveiligers geven bezoekers een vriendeljk welkom en vergroten het veiligheidsgevoel.

hoe wij helpen

De gastvrije beveiligers van Prefense geven bezoekers een warm en vriendelijk welkom. Ze houden de deur voor u open en doen meer dan u van een beveiliger zou verwachten. Het zijn gastheren en gastvrouwen met de alertheid en het bewustzijn van een beveiliger. In onveilige en dreigende situaties reageren Prefense beveiligers snel en daadkrachtig. Ze vergroten en waarborgen het veiligheidsgevoel.

De gastheren- en vrouwen ontzorgen de klant. Naast het standaard gastheerschap, zijn ze bereid ondersteunende werkzaamheden op zich te nemen en vragen van bezoekers te beantwoorden. Zo kunt u uw organisatie zo efficiënt mogelijk inrichten.

Veiligheidsoplossing 

De beste oplossing is afhankelijk van de omstandigheden. Om tot een geschikte veiligheidsoplossing te komen, gaan we het gesprek aan en luisteren we goed naar uw specifieke vraag. Samen maken we een profielschets van de beveiliger. Zo weten we zeker dat we de juiste persoon op de juiste plek neerzetten.