Zorginstellingen

Zoekt u een gastvrije zorgbeveiliger? Prefense beveiligers geven bezoekers een vriendelijk welkom, ondersteunen zorgmedewerkers waar nodig en vergroten het veiligheidsgevoel.

hoe wij helpen

Zorg en veiligheid liggen dicht bij elkaar. Patiënt, medewerker of bezoeker: in een zorginstelling wil iedereen zich als vanzelfsprekend veilig en op zijn gemak voelen. Risico’s moeten daarom zo veel mogelijk worden ingedamd. Prefense beveiligers vergroten en waarborgen het veiligheidsgevoel.

Onze zorgbeveiligers

De zorgbeveiligers van Prefense kennen de praktijk door en door. De beveiligers zijn breed inzetbaar, communicatief vaardig en weten hoe ze met lastige, vaak emotionele situaties kunnen omgaan. Ze zijn getraind om daadkrachtig te reageren op ongebruikelijk (psychiatrisch) gedrag, bijvoorbeeld beïnvloedt door medicijn- of drugsgebruik.

Prefense beveiligers houden nauwlettend in de gaten wie er binnenkomt, draaien receptiediensten, beantwoorden vragen van bezoekers en lopen controles bij alarmmeldingen. Het zijn ervaren zorgbegeleiders die ziektebeelden herkennen en medewerkers ondersteunen waar nodig. Ze zien er bijvoorbeeld op toe dat patiënten hun medicatie nemen of doen ‘s ochtends een wekronde.

Klantbeleving

Gastvrijheid en veiligheid vullen elkaar perfect aan. De beveiligers van Prefense zijn daarom altijd vriendelijk en gastvrij. Ze creëren een prettige klantbeleving en kunnen bij dreigende of onveilige situaties adequaat handelen. Het zijn gastheren- en vrouwen die een stapje extra zetten. Zichtbaar en betrokken, maar niet opzichtig.

Veiligheidsoplossing

De beste oplossing is afhankelijk van de omstandigheden. Om tot een geschikte veiligheidsoplossing te komen, gaan we het gesprek aan en luisteren we goed naar uw specifieke vraag. Samen maken we een profielschets van de beveiliger. Zo weten we zeker dat we de juiste persoon op de juiste plek neerzetten.